Ispis

Dana 25.11.2020. u 11.30  sati (srijeda) izvršiti će se poribljavanje jezera Kocka i Ontario sa 600 kg krupnije ribe (šarani 5 - 8 kg).

ZABRANJEN je ribolov na ta dva jezera slijedećih 48 sati što znači do petka u 11.30 sati.

 

Predsjedništvo