Poštovani ribolovci!

U utorak, 22.11.2022. god  u 10 i 14 sati izvršiti će se poribljavanje naših jezera Kocka i Duga.

Poribljavanje će biti sa 2.000 kg konzumnog šarana.

Prema Zakonu, zabranjuje se ribolov na ova dva jezera na 48 sati i to do subote 25.11.2022. 

Predsjedništvo