Ø Ribolovnica:         Seniori 100,00 € ( svi članovi od 19 god. i više )

                              (državna dozvola 13,27 € + članarina 86,73 €) 

                              Žene    30,00 € ( od 15 god. i više )

                              (državna dozvola 13,27 € + članarina 16,73 €)

                              Juniori 50,00 € (članovi starosti od 15 do 18 god.)

                              (državna dozvola 13,27 € + članarina 36,73 €)

)

                              Kadeti  10,00 € ( svi članovi do 14 god. starosti )

 

Ø Upisnina je 200,00 €, istu plaćaju svi novi članovi i članovi koji zadnju godinu nisu obnovili članstvo. 

Ø Dnevne karte po novom Zakonu nisu više samo za jedan dan već su uvedene i trodnevne i sedmodnevne a prodaju se preko aplikacije koju je napravilo Ministarstvo poljoprivrede.  

Ø CIJENE DOZVOLA SU SLIJEDEĆE:

Za Savu je cijena dnevne dozvole 10 € (državna dozvola 2,65 € + naknada prema pravilniku ), trodnevne 25 € (državna dozvola 6,64 € + naknada prema pravilniku) i sedmerodnevne 60 € (državna dozvola 9,29 € + naknada prema pravilniku )

Ø Na zatvorenim  vodama (Kocka, Bundek, Brezovica, Duga i Mrijestilište) cijena dnevne dozvole iznosi 20 € ( državna dozvola 2,65 € + naknada prema pravilniku) , trodnevne 55 € ( državna dozvola 6,64 € + naknada prema pravilniku) i sedmerodnevne 60 € ( državna dozvola 9,29 € + naknada prema pravilniku)

Ø Na CATCH (KEČ) vodi jezero Ontario dnevna dozvola je po cijeni od 50 € ( državna dozvola 2,65 € + naknada prema pravilniku), trodnevna je 140 € ( državna dozvola 6,64 € + naknada prema pravilniku) te sedmerodnevna po 300 € ( državna dozvola 9,29 € + naknada prema pravilniku)

PREDSJEDNIŠTVO