UVJETI, OGRANIČENJA I PRAVA ŠPORTSKIH RIBOLOVACA
NA RIBOLOVNIM PODRUČJIMA KOJIMA GOSPODARI ŠRD “PIŠKOR”

Ribolov športskim ribolovcima dozvoljen je svakodnevno na cjelokupnom području Općine Novi Zagreb. Ribolovna područja ŠRD-a „PIŠKOR“ su: šoderice u Blatu, jezero Bundek, jezero Brezovica, desna obala Save od Jankomirskog mosta do granice s Velikom Goricom, potok Lomnica te ostali vodotoci i bare.

POSEBNI PROPISI

OGRANIČENJE GODIŠNJEG IZLOVA RIBE UKUPNO DO 30 KG PO ČLANU, A NAKON IZLOVLJENE DOZVOLJENE KOLIČINE, UPLAČUJE SE 750 KN U FOND ZA PORIBLJAVANJE. RIBOLOVAC JE DUŽAN NAKON ULOVA RIBU KOJU ODNOSI S VODE ODMAH UPISATI U EVIDENCIJU. NEUPISANI ULOV SNOSI DISCIPLINSKI POSTUPAK.

  1. Ribolov je na zatvorenim vodama dozvoljen od 01.01. do 31.12. od izlaska do zalaska sunca. Noćni ribolov dozvoljen je od 01.04. do 30.11. noću sa petka na subotu te subote na nedjelju kao i dane uoči blagdana, a ostale dane uz najavu ribočuvarskoj službi i predsjedništvu ŠRD “Piškor”
  2. Zabranjeno je unošenje udica i hrane u vodu plivanjem ili uporabom bilo kakvih plovila. Dozvoljeno je hranjenje sa obale. Zabranjeno je označavanje položaja ribolova i polaganje prava na vlastito ribolovno mjesto kao i ostavljanje pribora i opreme bez prisutnosti vlasnika.
  3. Ribolovci su dužni održavati čistoću ribolovnog mjesta bez obzira da li su sami onečistili obalu ili su je zatekli onečišćenu. Najstrože se zabranjuje loženje vatre na zemlji na ribolovnim pozicijama (roštilji na nogicama su dozvoljeni)
  4. Zabranjeno je započeti ribolov bez posjedovanja važeće ribolovne dozvole, te adekvatne opreme za prihvat, čuvanje i puštanje ribe (primjereni podmetač - očica max. 2cm, jastuk za odlaganje ribe, mekana mreža čuvarica primjerene veličine). Zabranjuje se svaki dodir ribe sa zemljom, šljunkom, kao i nesportski prihvat ribe.
  5. Zaštitnim mjerama ribolovnoj karti dodaje se: sva riba teža od 5 kg (amur od 10 kg) ulovljena na zatvorenim vodama treba se neoštećena odmah vratiti u vodu po principu ulovi i pusti. Najstrože se zabranjuje uporaba babuške kao živog ili mrtvog mamca za ribolov grabežljive ribe.
  6. Zabranjen je svaki ribolov na šoderici Mrijestilište u Blatu.
  7. Za ribiče koji obavljaju ribolov s godišnjom ribolovnom dozvolom, dozvoljeni je dnevni izlov 2 kom. plemenite ribe ukupne težine do 5 kg (samo za amura važi do 10 kg) ili 3 kg ostalih ribljih vrsta. Nakon ispunjavanja dozvoljenog dnevnog izlova automatski prestaje pravo ribolova za taj dan.
  8. Za ribiče koji obavljaju ribolov s dnevnom ribolovnom dozvolom, dozvoljeni je dnevni izlov 1 kom. plemenite ribe težine do 5 kg ili 3 kg ostalih ribljih vrsta. Nakon ispunjavanja dozvoljenog dnevnog izlova automatski prestaje pravo ribolova za tu dnevnu dozvolu.
  9. Dozvoljen je ribolov uporabom tri pribora, svaki sa po jednom udicom. Mlađi kadeti do 15 god. starosti smiju obavljati ribolov jedino u nazočnosti seniora i to samo na jedan ribolovni pribor po principu ulovi i pusti.
  1. Posebni propisi za ribolov na jezeru Ontario

Tijekom godine dozvoljen je svaki ribolov na šoderici Ontario u Blatu isključivo po principu ulovi i pusti (sva ulovljena riba se OBAVEZNO neozljeđena pušta nazad u vodu)

Zabranjena je upotreba bilo koje vrste mreže čuvarice, osim u vrijeme održavanja športskih takmičenja.

Ribolov noću dozvoljen je sa petka na subotu, subote na nedjelju i dane uoči blagdana, te u dane održavanja športskih takmičenja u periodu od 01. 04. do 30. 11. 2016. , a ostale dane uz najavu ribočuvarskoj službi i predsjedništvu ŠRD “Piškor

ŠARANSKI RIBOLOV

Zabranjuje se: upotreba najlona tanjih od 0,28 mm, upotreba špage kao osnovne niti (može kao šok lider), ribolov na ZIG tehniku (maksimalna duljina predveza je 50 cm) te upotreba SPOD štapa kao lovnog

Obavezno je korištenje podmetača stranica minimalnih dimenzija od 90 cm i promjera oka na mreži najviše 1 cm.

Obavezno je korištenje “kadice” za odlaganje ribe. Nije dozvoljena upotreba “jastuka”

Svaki ulov plemenite ribe nakon oslobađanja od udice obavezno je tretirati odgovarajućim antibiotikom adekvatnim za ribe (ubodne rane i eventualna ostala oštećenja i rane).

RIBOLOV NA GRABEŽ
Zabranjuje se svaka uporaba živog ili mrtvog mamca za ribolov grabežljive ribe, isključivo je dozvoljena uporaba umjetnih mamaca i varalica.

Obavezno je korištenje podmetača stranica minimalnih dimenzija od 90 cm i promjera oka na mreži najviše 2cm.

Zabranjuje se upotreba “GRIP”-a!

Obavezno je korištenje adekvatnog podmetača i jastuka za odlaganje ribe.
Ne pridržavanjem svih propisa od strane ribiča kao i ne provođenje propisa od strane ribočuvara, podliježe se prijavi stegovnoj komisiji.

 

                                                      Predsjedništvo ŠRD-a „PIŠKOR“