Jezero Ontario površine je oko 55 ha, promjenjive dubine  od 1,5 do 5 m, te je tu moguć ribolov isključivo ulovi i pusti pristupom uz odgovarajuću i adekvatnu opremu za ribolov i baratanje ribom. Sjevernu stranu šoderice Ontario zaokružuje rijeka Sava. Ontario je bogat štukom te će te tu naći primjerke i do 10 kg težine.  Što se šaranskog ribolova tiće populacija kapitalnih šarana je još u stvaranju, već nekoliko godina evidentiramo uspješan mrijest šarana te se poribljava prema mogućnostima tako da voda obiluje šaranima od 10-15 kg, no ovdje  bi Vas mogli iznenaditi i primjerci šarana i amura do 40 kg. Uskoro će to biti jedna od najljepših takmičarskih voda za sve vrste riba i ribolova.