Balavac (Acerina cernua)
Obični balavac je po leđima tamnomaslinast, a po tijelu ima tamne pjege. Koža mu je sluzava i pokrivena oštrim sivim ljuskama. Prednja hrptena peraja srasla mu je sa stražnjom i bodljikava je, pa uzrokuje bolan ubod ako se njime pažljivo ne postupa. I po škržnim poklopcima je bodljikav.

Naraste do 25 cm, a hrani se sitnom ribom, crvima i kukcima. Živi u brzim i tekućim vodama s kamenim i pješčanim dnom.
Živi u srednjoj i istočnoj Europi, a u nas u pritocima Dunava. Lovi se na glistu, silovito guta i vuče mamac jer je veoma proždrljiv. Mrijesti se u ožujku i travnju, a ikru odlaže na plićacima po kamenju i vodenom bilju. Mnogi ribolovci smatraju da nema dobre riblje juhe bez pokojeg balavca. Meso mu je ukusno.