Klen (Leuciuscus cephalus) 
Klen nije prvorazredna riba. Takozvana bijela riba manje se cijeni, iako se naši ribolovni kriteriji s vremenom sve više mijenjaju, zajedno s promjenama u tokovima naših rijeka i života u njima. Klen je dosta pravilno i lijepo građen. Ima veliku glavu, široko i spljošteno čelo te velika usta. Po bokovima i po donjem dijelu tijela je srebrnast, a po hrptu tamnozelenkast. Krupne ljuske pokrivaju mu cijelo tijelo i pravilno su razmještene. Hrptena i prsna perajica su crnkasto-zelene, ili malo crvenkaste, a prsne perajice su narančaste. Tijelo mu je zaokruženo i izduženo, okretan je i vješt plivač. Plašljiv je i nije ga lako prevariti. Mamac grabi naglo i silovito. Kod nas može narasti do četiri - pet kilograma, a raste vrlo brzo ako ima dosta hrane i povoljne uvjete za život. Njegov životni prostor obuhvaća veliki zemljopisni raspon, što potvrđuje njegovu sposobnost prilagođivanja vrlo različitim klimatskim uvjetima, a može se prilagoditi i zagađenijoj vodi. Klen pripada rodu šarana. Zubi su mu duboko u ždrijelu i stoje u dvostrukom redu. Živi u svim pritocima Dunavskog sliva, a njegove podvrste i srodnici u cijeloj našoj zemlji. U nekim jezerima živi bijeli klen, a sitnoljuskavi u Dalmaciji. Mnoge podvrste dosežu tek dvadesetak centimetara pa nisu posebno zanimljive za sportske ribolovce. Uglavnom se upotrebljavaju kao mamac za krupniju ribu. No, klen je posebno zanimljiv jer se može loviti gotovo tokom cijele godine. Klen se najčešće zadržava na površini vode te u strujama i brzacima gdje hvata mušice i kukce. Krupniji komadi zadržavaju se u dubljim limanima ili se skrivaju pod granjem uz obraslu obalu. Živi u gornjim tokovima, uz pastrvu i lipljana, do nadmorske visine oko 1000 metara, u srednjim tokovima i u nizinskim dijelovima velikih rijeka. Prilagođava se izvorskim temperaturama vode od 10 °C pa sve do temperature nizinskih rijeka do 22°C. Za mrijest i razmnožavanje traži posebne uvjete i ne putuje u svadbenim plovama u potrazi za pogodnim mjestima kao ostale riblje vrste. Brzo je sposoban za rasplod i mrijest, pa se mrijeste i manji primjerci, a odlaže oko 100 000 komada ikre na šljunkovite i biljem obrasle plićake. Klen je svežder. Mali se klenići u jatima zadržavaju u rječicama ili potocima uz šljunkovito dno. Mlađ se hrani planktonima i vodenim biljem, a poslije se spušta u veće vode i jelovnik mu se nevjerovatno proširuje. U nizinskim vodama, gdje uz obale raste dud, višnja, trešnja ili šljiva, klen će se hraniti i voćem. Kao mamac prihvatit će sve - od gliste do životinjske iznutrice - zatim žito, kruh ili tijesto. Na visinskim tokovima hvatat će peša, a niže nizvodno sitnog kedera. Napast će i žabu i punoglavca, poći će i na sir, palentu ili makarone. Privlače ga razni crvići, rovci te razni kukci, posebno skakavci i hruštevi, a dobar su mamac i muhe i mušice. Dakle, u ribolovu na sveždera klena, mamac nije problem. Lovi se na čekanje pri dnu, pogodnim mamcima ili pomoću štapa za potezanje uz rolu i varalicu. Upotrebljava se tanji najlon i manje varalice - leptiri ("meps") broj 1 do 3, ovisno o bistrini vode (mutnija - bijeli, bistrija – žutija). Varalicu treba potezati preko brzaka i preljeva, iznad dubljih mjesta gdje klen obično vreba na sitniju ribu. Za sunčana i topla vremena zadržava se uz vodenu površinu, a kad je hladnije i vjetrovito, povlači se u dublja mjesta. Poseban je užitak loviti ga pomoću mušice ili kukca. Na umjetnu mušicu najradije će poći na bumbare, kočijaša, zulu, vješticu ili na specijalno veliku Schneiderovu klenovku. Možemo ga loviti podvodnom i nadvodnom mušicom. U jesen, pa sve do zime, najuspješnije ćemo loviti udičarenjem pri dnu ili potezanjem male varalice. Umjesto mušice možemo uzeti skakavca ili hrušta, zabacivati ih ispod granja i grmlja po površini vode te polagano puštati nizvodno da ih voda nosi. Ako nemamo posebnog pribora za ribolov umjetnom mušicom, možemo loviti i vodenom kuglom, kako bismo što bolje i dalje izbacivali mamac. Koristit ćemo suhe muhe (ožujku, zlatnu, crnog palmera i aleksandru). Ako nemamo umjetnih mušica, na manju udicu ćemo staviti skakavca. Kako treba loviti, vidjeti ćete u praktičnim savjetima. Klen se može loviti na sva tri ribolovna načina i to na mušicu, pri dnu i potezanjem. Zato on i je prvorazredna sportska riba. Klen se ne uzgaja u ribnjacima pa ga ne možete naći u ribarnicama. Ima mnogo sitnih kostiju i, ako su komadi manji, dosta je muke pri jelu. Klen iz visinskih tokova ima izvrsno meso i cijenjen je kod sportskih ribolovaca. No, ako je vrijeme toplo, treba ga prirediti za jelo dok je sasvim svjež, jer inače meso postaje suho i neukusno. Najbolje ga je odmah narezati na komade, uvaljati u brašno i peći na ulju.