Ø Ribolovnica:         Seniori 750,00 Kn ( svi članovi od 19 god. i više )

                              (državna dozvola 100 Kn + članarina + poribljavanje +

                              + korištenje imovine SRD PIŠKOR)

                              Žene    200,00 Kn ( od 15 god. i više )

                              (državna dozvola 100 Kn + članarina + poribljavanje +

                              korištenje imovine SRD PIŠKOR)

                              Juniori 400,00 Kn (članovi starosti od 15 do 18 god.)

                              (državna dozvola 100 Kn + članarina + poribljavanje +

                              korištenje imovine SRD PIŠKOR)

                              Kadeti  50,00 Kn ( svi članovi do 14 god. starosti )

Ø Naknadu za radnu akciju u iznosu od 100,00 Kn za tekuću godinu članovi plaćaju odmah, prilikom učlanjenja.

Ø Upisnina je 500,00 Kn, istu plaćaju svi novi članovi i članovi koji zadnju godinu nisu obnovili članstvo. Za juniore kada se prvi puta upisuju je upisnina  250,00 kuna

Ø Dnevne karte po novom Zakonu nisu više samo za jedan dan već su uvedene i trodnevne i sedmodnevne a prodaju se preko aplikacije koju je napravilo Ministarstvo poljoprivrede.  

Ø CIJENE DNEVNIH DOZVOLA SU SLIJEDEĆE:

Za Savu je cijena dnevne dozvole 60 Kn (državna dozvola 20 Kn + poribljavanje + korištenje imovine SRD PIŠKOR), trodnevne 160 Kn (državna dozvola 50 Kn + poribljavanje + korištenje imovine SRD PIŠKOR) i sedmerodnevne 400 kuna (državna dozvola 70 Kn + poribljavanje + korištenje imovine SRD PIŠKOR)

Ø Na zatvorenim  vodama (Kocka, Bundek, Brezovica, Duga i Mrijestilište) cijena dnevne dozvole iznosi 100 Kn ( državna dozvola 20 Kn + poribljavanje + korištenje imovine SRD PIŠKOR), trodnevne 250 Kn ( državna dozvola 50 Kn + poribljavanje + korištenje imovine SRD PIŠKOR) i sedmerodnevne 600 Kn ( državna dozvola 70 Kn + poribljavanje + korištenje imovine SRD PIŠKOR)

Na CATCH (KEČ) vodi jezero Ontario dnevna dozvola je po cijeni od 200 Kn ( državna dozvola 20 Kn + poribljavanje + korištenje imovine SRD PIŠKOR), trodnevna je 550 Kn ( državna dozvola 50 Kn + poribljavanje + korištenje imovine SRD PIŠKOR) te sedmerodnevna po 1.200 Kn ( državna dozvola 70 Kn + poribljavanje + korištenje imovine SRD PIŠKOR)